نوشته‌ها

نحوه عملکرد دستگاه ارتودنسی

نحوه عملکرد دستگاه ارتودنسی

نحوه عملکرد دستگاه ارتودنسی دستگاه ارتودنسی به شکلی طراحی شده است که با وارد آوردن نیرو به دندان ها، باعث می شود دندان ها از جای خود حرکت کرده و به سمت قوس فک و جای اصلی خود حرکت کنند. دندانپزشک متخصص از مقدار و نحوه وارد آوردن نیرو به دندان ها با…
دستگاه ارتودنسی متحرک

نحوه مراقبت از دستگاه ارتودنسی متحرک

نحوه مراقبت از دستگاه ارتودنسی متحرک طبق دستور پزشک و با دقت از دستگاه ارتودنسی متحرک استفاده نمایید . همکاری ضعیف بیمار در استفاده از دستگاه منجر به تحمیل هزینه اضافی و عدم پیشرفت درمان می شود . دستگاههای متحرک معمولاً از آکریل ساخته می ش…