نوشته‌ها

علل کشیدن دندان عقل

علت کج شدن دندان ها

علت کج شدن دندان ها دندان عقل گفته می شود رویش دندان های عقل یکی از علت های کج شدن دندان ها در فک ها و دندان های دائمی جلو است. البته باز هم در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد اما بیشتر دندان پزشکان توصیه می کنند که دندان های عقل قبل از 25 سالگ…
نهفتگی دندان عقل

دندان عقل

دندان عقل بسیاری از نوجوانان حدود 14-12 سالگی دارای 28 دندان دایمی هستند . چهار دندان دیگر به نام دندان عقل حدود 18 تا 20 سالگی و در آخرین ردیف دندان ها رویش می یابد . معمولاً جای کمی برای آن وجود دارد و اغلب دندان های عقل دچار نهفتگی می شود و م…